Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.3, 23/01/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ

 
 Thông tư 21/2017/QĐ-UBND - Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/07/2017]
 Văn bản dự thảo - Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Văn bản dự thảo - Thời gian, các bước thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
Thời gian, các bước thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Văn bản dự thảo - Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 10/2017/QD-UBND - Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành [19/04/2017]
 Số 864 KH - UBND - Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Số … /2017/QĐ-UBND - Ban hành quy định quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/03/2017]
 Số 3312/UBND-VP - Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất [16/12/2016]
Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất
 Số 22/CT-UBND - Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [28/11/2016]
Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số:876 /SNV-CCHC - Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016 [15/11/2016]
Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016
 Số 29/2016/QĐ-UBND - Quy định một số nội dung giao thu,nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển mục đích chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương [01/11/2016]
Quy định một số nội dung giao thu,nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển mục đích chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 2795/QĐ-UBDN - Hủy Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Hải Dương và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Phương Anh [07/10/2016]
Hủy Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Hải Dương và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Phương Anh
 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND - Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính [17/06/2016]
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách hành chính
 số 13/2016/QĐ-UBND - Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác CCHC. [17/06/2016]
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác CCHC.
 Số 60/ TB_UBND - Kết quả phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2016 [06/06/2016]
Kết quả phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2016
 Số 10/2016/QD_UBND - Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/06/2016]
Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 số 07/2016/QĐ-UBND - Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh [29/04/2016]
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
 Số 346/ STNMT-QLKSNKTTV - Công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đất, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh [14/03/2016]
Công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đất, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh
 Số 449/UBND-VP - Về việc Tuyên truyền và triển khai sự kiện " Giờ trái đất " 2016 [11/03/2016]
Về việc Tuyên truyền và triển khai sự kiện \'\' Giờ trái đất \'\' 2016
 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND - Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Quyết định số: 2546/QĐ-UBND - Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh [06/10/2015]
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
 Kế hoạch số 1876/KH-UBND - Tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) [20/08/2015]
Tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
 Quyết định số 1708/QĐ-UBND - Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh [07/07/2015]
Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
 Số 09/2015/QDD-UBND - Ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [26/06/2015]
Ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 08/2015/QĐ-UBND Quyết định về công tác văn t - Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ, lưu trữ trên địa bàn tỉnh [24/06/2015]
Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
 Số 02/2015/QĐ-UBND - Quyết định Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để XD công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương [11/02/2015]
Quyết định Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để XD công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Nghị định 03/2015/QĐ-UBND - Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015 [11/02/2015]
Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015
 Số: 33/2014/QĐ-UBND - Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 [20/12/2014]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
 Quyết định 33/2014/QĐ-UBND - Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2014]
Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 37- 2014/QĐ- UBND - Ban hành quy định về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [12/12/2014]
Ban hành quy định về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Quy dinh Gia dat 2015 ( du thao) - Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [25/11/2014]
QUY ĐỊNH Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số: 1983/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, huyện Kim Thành [06/08/2014]
Về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, huyện Kim Thành
 Số 13 /CT-UBND - Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ [18/06/2014]
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ
 Số 3174/QD-UBND - Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Hải Dương [27/12/2013]
 Số: 34/2013/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2013]
 Số 21/QĐ-UBND, Ngày 13 tháng 9 năm 2013 - Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [31/10/2013]
 Số 1771/ UBND -VP - Thực hiện một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã [27/09/2013]
 21/10/QD-UBND - Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến độ về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [13/09/2013]
 10/2013/QD-UBND - Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương [04/07/2013]
về việc ban hành \'\'Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương\'\'
 01/2013/QD -UBND - Về việc ban hành" Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng chủy sản; Đơn giá hộ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương" [23/01/2013]
 Số: 25/2012/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 [14/01/2013]
 Số: 1185/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính [04/06/2012]
Về việc phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký quyền sử dụng đất, hồ sở địa chính , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bản TP Hải Dương
 Số: 01 /2012/QĐ- UBND - QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [17/01/2012]
 Số: 30/2011/QĐ-UBND - Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 [19/12/2011]
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
 Số: 25/2011/QĐ-UBND - Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. [04/10/2011]
Ban hành Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 30/2010/QĐ-UBND - Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011 [20/12/2010]
 Số: 45/2009/QĐ-UBND - BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2010 [20/12/2009]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 102/CV-TTr ngày 18/12/2009 V/v phúc đáp công văn 1870/UBND-KT của UBND tỉnh,
 45/2009/QĐ-UBND - Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010 [20/12/2009]
 29/2009/QĐ-UB - Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường [07/10/2009]
Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương như sau:
 Số 62/2008/QĐ-UBND - Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 [20/12/2008]
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong