Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 1099/STNMT-VP - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức [02/06/2020]
 Số: 1077/STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2020 [01/06/2020]
 Số 995/STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại Dương Thế giới năm 2020 [19/05/2020]
 Số 968/STNMT-TTr - Về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [15/05/2020]
 Số 520/STNMT-CP - Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường [26/03/2020]
 Số 81/KH_TNMT - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [16/03/2020]
 Số 430_STNMT-TNNKTTV -BĐKH - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 [16/03/2020]
 Số 380/STNMT-PC - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN [09/03/2020]
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN
 Số 64/BC-STNMT - Về việc hiện tượng cá nuôi trong lồng trên sông Thái Bình của các hộ dân tại xã Nhân Huê, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị chết [08/03/2020]
Về việc hiện tượng cá nuôi trong lồng trên sông Thái Bình của các hộ dân tại xã Nhân Huê, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị chết
 Số 62/BC-STNMT - Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2020 [06/03/2020]
Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2020
 Số 258/STNMT-TTr - V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông [27/02/2020]
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông
 Số 169/STNMT-TTr - ngày 11/02/2020 Về việc triển khai thực hiện thông số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư Pháp về đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất [11/02/2020]
Về việc triển khai thực hiện thông số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư Pháp về đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất
 Số 128/STNMT-CCBVMT - Hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra [04/02/2020]
 Số 19/KH-STNMT - Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 [16/01/2020]
Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020
 Số 01/KL-STNMT - ngày 16/01/2020 Về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Xí nghiệp Vận tải và Thương mại Kim Chính - DNTN, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương [16/01/2020]
Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Xí nghiệp Vận tải và Thương mại Kim Chính - DNTN, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
 Số 11/KH-STNMT - Theo dõi thi hành pháp luật [13/01/2020]
Theo dõi thi hành pháp luật
 Số 10/KH-STNMT - Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 [10/01/2020]
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
 Số 05/KH_STNMT - Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang tại KCN Tân Trường và KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng [27/12/2019]
Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang tại KCN Tân Trường và KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng
 Số 2356/STNMT-PC - Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bô, công chức, Luật viên chức [23/12/2019]
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bô, công chức, Luật viên chức
 Số 2357/STNMT-PC - Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2017/NDD-CP của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng [23/12/2019]
Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2017/NDD-CP của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng
 Số 572/BC-STNMT - Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [19/12/2019]
 Đề cương tuyên truyền - Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước [03/12/2019]
 Số 2193/STNMT-TTr - Về việc đôn đốc bàn giao tài liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 [28/11/2019]
 Số 2159/STNMT-CCBVMT - Về việc thực hiện, thẩm định và phê duyệt KHƯSPCTD [25/11/2019]
Về việc thực hiện, thẩm định và phê duyệt KHƯSPCTD
 Số 2132/STNMT-TTr - Về việc hướng dẫn một số nội dung khi săp xếp đơn vị hành chính cấp xã [20/11/2019]
Về việc hướng dẫn một số nội dung khi săp xếp đơn vị hành chính cấp xã
 Số 2128/STNMT-VP - Về việc triển khai thực hiện Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực môi trường [20/11/2019]
Về việc triển khai thực hiện Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực môi trường
 Số 1966/STNMT-VP - Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tạ, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động một số phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2019 [30/10/2019]
Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tạ, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động một số phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2019
 Số 1938/KH-STNMT - Triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài sản công [24/10/2019]
 Số 157/QĐ-STNMT - Sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế quản lý tài sản công ban hành kèm theo Quyết định 31a/QĐ-STNMT ngày 1/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường [24/10/2019]
 Số 297/TB-STNMT - Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ TP. Hải Dương do CTCP xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư [23/10/2019]
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương do công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư
 Số 1925/STNMT-VP - V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh [21/10/2019]
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
 Số 1922/STNMT-VP - về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính hạn ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh [21/10/2019]
về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính hạn ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
 06/KL-STNMT - Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn [16/10/2019]
Văn bản số: 06/KL-STNMT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn.
 Số 288/TB-STNMT - Thông báo công khai danh mục thông tin [15/10/2019]
 Số 1772/STNMT-VP - Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh [02/10/2019]
Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
 Số 1772/STNMT-VP - Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh [02/10/2019]
Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
 Số 389/VPDKQSDĐ-VPĐK - Thông báo về việc không tồn tại 10 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số seri từ CR 742.840 đến CR 742 849 [19/09/2019]
Thông báo về việc không tồn tại 10 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số seri từ CR 742.840 đến CR 742 849
 số 1667/STNMT-VP - Về việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 theo chỉ đọa của Chủ tịch UBND tỉnh [18/09/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 theo chỉ đọa của Chủ tịch UBND tỉnh
 Số 1540/TNMT-PC - Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 [29/08/2019]
Ngày 31/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 1732/UBND -VP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 cho phù hợp với quy định hiện hành.
 Số 1540/STNMT-PC - Về việc góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 [29/08/2019] [Dự thảo]
Về việc góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017
 Số 1468/STNMT-TTr - Về việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai [20/08/2019]
Thực hiện Quyết định số 174/QDD-TCQLDĐ ngày 30/7/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai \'\' Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại tỉnh Hải Dương\'\' và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao.
 số 1407/STNMT-PC - Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât [14/08/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât
 số 1407/STNMT-PC - Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât [14/08/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât
 Số 1363/STNMT-PC - V/v triển khai thực hiên Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng [05/08/2019]
V/v triển khai thực hiên Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng
 Số 1112/STNMT-VP - Về việc đôn đốc khắc phục các hạn chế sau gợi ý kiểm điểm năm 2018 [03/07/2019]
Về việc đôn đốc khắc phục các hạn chế sau gợi ý kiểm điểm năm 2018 và các hạn chế khác phát hiện qua công tác kiểm tra CCHC, theo doi thi hành pháp luật... đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ nội dung về CCHC năm 2019
 Số 215/HD-STNMT-NVQLDĐ-PC - Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp [21/06/2019]
Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
 Số 962/STNMT-TTCNTT - Xin ý kiên góp ý Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [11/06/2019]
Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 Số 80/QĐ-STNMT - Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]
Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 Số 81/QĐ-STNMT - Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương [30/05/2019]
Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương
 Số 82/QĐ-STNMT - Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]
Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt