Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 07/2019-TT-BTP - Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [25/11/2019]
 Số 297/TB-STNMT - Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ TP. Hải Dương do CTCP xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư [23/10/2019]
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương do công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư
 Số 87/NQ-CP - Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương [07/10/2019]
 Số 1468/STNMT-TTr - Về việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai [20/08/2019]
Thực hiện Quyết định số 174/QDD-TCQLDĐ ngày 30/7/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai \'\' Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại tỉnh Hải Dương\'\' và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao.
 Số: 1773/QĐ-UBND - Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các cấp [21/06/2019]
Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các cấp
 Số 215/HD-STNMT-NVQLDĐ-PC - Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp [21/06/2019]
Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
 Số 04/KL-STNMT - Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Tứ Kỳ tại cụm công nghiệp Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, việc chấp hành pháp luật đất đai của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tịa cụm công nghiệp Kỳ Sơn [15/05/2019]
Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Tứ Kỳ tại cụm công nghiệp Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, việc chấp hành pháp luật đất đai của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tịa cụm công nghiệp Kỳ Sơn
 Số 676 /STNMT-TTr - Về việc yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường [02/05/2019]
 Số 855/QĐ-UBND - Thu hồi đất của Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc [12/03/2019]
 Số 775/QĐ-UBND - Thu hồi đất của Trung tâm khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương [04/03/2019]
 Số 73/TB-TTPTQĐ - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [19/11/2018]
 Số 72/TB-TTPTQD - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [15/11/2018]
 Số: 247/TB-STNMT - Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Trúc Thôn [08/10/2018]
 Số 22-2018/QĐ-UBND - Ban hành quy định hạn mức đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương [01/10/2018]
Ban hành quy định hạn mức đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 51/TB-TTPTQĐ - Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [14/09/2018]
 Số 4339/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tứ Kỳ [31/12/2017]
 Số 4340/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Giang [31/12/2017]
 Số 4341/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Hà [31/12/2017]
 Số 4342/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Chí Linh [31/12/2017]
 Số 4343/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kinh Môn [31/12/2017]
 Số 4344/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gia Lộc [31/12/2017]
 Số 4345/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Sách [31/12/2017]
 Số 4346/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hải Dương [31/12/2017]
 Số 4347/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ninh Giang [31/12/2017]
 Số 4348/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm Giàng [31/12/2017]
 Số 4349/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Miện [31/12/2017]
 Số 215/KH-STNMT - Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. [24/10/2017]
 Số 2555/QĐ-BTNMT - Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai [20/10/2017]
 Số 33/2017/TT-BTNM - Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ [29/09/2017]
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
 Số 194_TB-VPDK - Về việc Hủy giấy chứng Nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số Sêri CD 447568 cấp ngày 14/3/2016 và BA 36125 cấp ngày 17/9/2010 do UBND tỉnh Hải Dương đã cấp cho Công ty TNHH Minh Thắng [04/08/2017]
Hủy giấy chứng Nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số Sêri CD 447568 cấp ngày 14/3/2016 và BA 36125 cấp ngày 17/9/2010 do UBND tỉnh Hải Dương đã cấp cho Công ty TNHH Minh Thắng
 Số 05/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai [24/05/2017]
 Số: 503 /STNMT-NVQLĐĐ - Thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Số: 504 /STNMT-NVQLĐĐ - Tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Số 35/2017/NĐ-CP - Quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao [03/04/2017]
 Số 26/TTPTQĐ-BTGPMB - Các khu đất trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đang quản lý chưa có chủ đầu tư mới [22/03/2017]
 Số 01/2017/TT-BTNMT - Thông tư 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao [09/02/2017]
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
 Số 2006/STNMT-TTr - Công khai vi phạm đất đai [29/01/2017]
Công khai vi phạm đất đai
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
 Số 3312/UBND-VP - Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất [16/12/2016]
Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất
 Số 2795/QĐ-UBDN - Hủy Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Hải Dương và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Phương Anh [07/10/2016]
Hủy Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Hải Dương và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Phương Anh
 Số 1384 /STNMT-NVQLĐĐ - báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. [20/09/2016]
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.
 Số 1384 /STNMT-NVQLĐĐ - Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. [20/09/2016]
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 31/8/2016 “V/v theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường” và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2361/UBND-Vp ngày 16/9/2016; đồng thời khắc phục tình trạng như đã nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Đất đai, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; lĩnh vực phụ trách; tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện năm 2016; đánh giá những mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường nói chung của địa phương và lĩnh vực mình phụ trách, quản lý (nội dung, yêu cầu Báo cáo, đánh giá và Biểu mẫu theo đề cương báo cáo, Biểu mẫu kèm theo công văn này), cụ thể:
 Số 1675/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020 [29/08/2016]
Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020
 Số: 134/2015/TT-BTC - Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất [28/08/2015]
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 Số 09/2015/QDD-UBND - Ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [26/06/2015]
Ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 65/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ - Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hướng dẫn số 144/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 về xử lý đất " xen kẹp", đất " dôi dư" trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương [18/06/2015]
Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hướng dẫn số 144/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 về xử lý đất \'\' xen kẹp\'\', đất \'\' dôi dư\'\' trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Thông tư 20/2015/TT-BTNMT - Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất [07/06/2015]
 Nghị định 35/2015/NĐ-CP - Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa [13/04/2015]
Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 Số 11/2015/QĐ-TTg - Từ ngày 01/06/2015, Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với một số đối tượng bắt đầu có hiệu lực. [03/04/2015]
Hộ gia đình, cá nhân SDĐ ở có nguồn gốc được cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo được miễn, giảm tiền SDĐ gồm: - Đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị) thuê quản lý, sử dụng nhưng đơn vị đã cấp không đúng thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị làm nhà ở. - Đất do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã cấp không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Mức miễn, giảm tiền SDĐ được quy định cụ thể tại Điều 4 Quyết định này.
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt