Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND - Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Số 102/2014/NĐ-CP - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 Quyết định 1839/QĐ-BTNMT - Công bố thủ tục hành trong lĩnh vực đất đai [27/08/2015]
 Số 34/2014/TT-BTNMT - Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Số 35/2014/TT-BTNMT - Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
 Số 36/2014/TT-BTNMT - Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... [30/06/2015]
Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất...
 Số 37/2014/TT-BTNMT - Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [30/06/2015]
Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư
 Số 24/2014/TT-BTNMT - Quy định về hồ sơ địa chính [19/05/2015]
 Số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]
Quy định về thu tiền, thuê mặt nước
 Số 02/2015/QĐ-UBND - Quyết định Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để XD công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương [11/02/2015]
Quyết định Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để XD công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Nghị định 03/2015/QĐ-UBND - Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015 [11/02/2015]
Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015
 Quyết định 33/2014/QĐ-UBND - Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2014]
Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 104/2014/NĐ-CP - Quy định về khung giá đất [14/11/2014]
 Quyết định 1989/QĐ-BTC - Về đính chính TT số 76/TT-BTC [14/08/2014]
 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT - Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ [30/06/2014]
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
 Thông tư 76/2014/TT-BTC - Hướng dẫn một số điều của nghị định 45/2014/NĐ-CP [16/06/2014]
Hướng dẫn một số điều của nghị định 43/2014/NĐ-CP
 Nghị định 77/2014/TT-BTC - Hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP [16/06/2014]
 Số 28/2014/TT-BTNMT - Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai [02/06/2014]
 Số 29/2014/TT-BTNMT - Quy định việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất [02/06/2014]
 Số 30/2014/TT-BTNMT - quyddinjhj về hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất [02/06/2014]
 Số 25/2014/TT-BTNMT - Quy định về bản đồ địa chính [19/05/2014]
 Số 47/2014/NĐ-CP - Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [15/05/2014]
 Số 44/2014/NĐ-CP - Quy định về giá đất [15/05/2014]
Quy định về giá đất
 Số 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai [15/05/2014]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai
 Số 45/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền sử dụng đất [15/05/2014]
 Số 23/2014/TT-BTNMT - Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất [15/05/2014]
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt