Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 968/STNMT-TTr - Về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [15/05/2020]
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [10/05/2020]
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 số 91/2019/NĐ-CP - Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [09/11/2019]
 Số 02/KL-STNMT - Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Kim khí quốc tế Việt Nhật, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/05/2019]
Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Kim khí quốc tế Việt Nhật, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang
 Số 01/KL-STNMT - Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Thuận Phát Hải Dương, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/04/2019]
Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Thuận Phát Hải Dương, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang
 Số: 370/STNMT - TNN - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2019 [14/03/2019]
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2019
 Số: 91/ KH-TNMT - Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [14/03/2019]
Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 số 47/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. [07/11/2017]
 Số 82/2017/NĐ-CP - Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 số 33/2017/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Số 154/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 Số 10/2016/QD_UBND - Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/06/2016]
Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Nghị Định 54/2015/NĐ-CP - Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả [08/06/2015]
Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
 43/2015/NĐ-CP - Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước [06/05/2015]
Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 08/2015/TT-BTNMT - Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất [26/02/2015]
Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
 Thông tư 15/2013/TT-BTNMT - Thông tư 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000. [12/08/2013]
 Thông tư 16/2013/TT-BTNMT - Thông tư 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000. [12/08/2013]
 Thông tư 17/2013/TT-BTNMT - Thông tư 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000. [12/08/2013]
 Thông tư 19/2013/TT-BTNMT - Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ TNMT Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất. [12/08/2013]
 30/2011/TT-BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất [01/08/2011]
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới
 32/2011/TT-BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa [01/08/2011]
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa
 179/1999/ NĐ-CP - Thi hành Luật Tài nguyên nước [26/02/2008]
 567/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng chính phủ Về việc cử Uỷ viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. [30/10/2007]
 13/2007/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. [04/09/2007]
 117/2007/NĐ-CP - Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch [11/07/2007]
 42/QĐ-TNN - Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước [17/04/2007]
 42 /QĐ-TNN - Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước. [17/04/2007]
 04/2007/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [08/01/2007]
ộ Tài nguyên và Môi trường công bố định mức phát thải của chất gây ô nhiễm làm căn cứ tính toán khối lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp để xác định số phí phải nộp; định kỳ khảo sát, xác định chất gây ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp
 59/2006/QĐ-BTC - Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan... [25/10/2006]
 59/2006/QĐ-BTC - Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. [25/10/2006]
 17/2006/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất [12/10/2006]
Quy định này quy định việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép và cơ quan tiếp nhận, thẩm định, quản lý hồ sơ cấp phép; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép; mẫu hồ sơ, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
 1115/QĐ- BTNMT - Về việc phê duyệt Đề án 'Giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam' [25/08/2006]
Căn cứ công văn số 990/TTg-NN ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự toán kinh phí Đề án 'Giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam'; công văn số 7105/BTC-HCSN ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc dự toán Đề án 'Giảm thiểu tác hại của Arsenic trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam'
 969/QĐ- BTNMT - Quyết định 969/QĐ- BTNMT về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. [24/07/2006]
 81/2006/QĐ-TTg - Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 [14/04/2006]
Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia
 05/2005/TT - BTNMT - Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. [22/07/2005]
 05/2005/TT-BTNMT - Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. [22/07/2005]
 02/2005/TT-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. [24/06/2005]
 02/2005/TT-BTNMT - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. [24/06/2005]
 34/2005/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. [17/03/2005]
 34/2005/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước [17/03/2005]
 18/2004/TT-BTNMT - Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước [25/08/2004]
Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT, ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.
 149/2004/NĐ-CP - Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước [27/07/2004]
 02/2004/CT-BTNMT - Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. [02/06/2004]
Nước dưới đất là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự phát triển nhanh chóng các hoạt động công nghiệp, dịch vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số đòi hỏi nhu cầu nước ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo ra sức ép lớn đối với nguồn nước dưới đất.
 162/2003/NĐ-CP - Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước. [19/12/2003]
 600/2003/QĐ-BTNMT - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. [08/05/2003]
 179/ND-CP - Về việc quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước [30/12/1999]
Nghị định 179/ND-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước ( trích)
 179/2002/NĐ-CP - Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước. [30/12/1999]
 2834/BXD-KTQH - Về việc chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2002 [22/10/1999]
Công văn số 2834/BXD-KTQH ngày 22/10/1999 của Bộ Xây dựng về việc chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2002
 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP - Về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông [16/06/1999]
Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16/06/1999 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
 1998/QH - Luật Tài nguyên nước [20/05/1998]
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường;
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt