Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [31/03/2020]
 Số 258/STNMT-TTr - V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông [27/02/2020]
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông
 Số 299/STNMT-KS - Dự thảo Quyết định quy định về tỷ lệ quy đổi khoáng sảng thành phẩm, khoáng sản nguyên khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh [04/03/2019]
Dự thảo Quyết định quy định về tỷ lệ quy đổi khoáng sảng thành phẩm, khoáng sản nguyên khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
 Số 153/TB-STNMT - Thông báo: Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất và xây dựng xã Cổ Dũng [07/06/2018]
 Số 2528/QĐ-BTNMT - Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước [18/12/2017]
 Thông tư 21/2017/QĐ-UBND - Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/07/2017]
 số 06/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản [24/05/2017]
Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.
 Văn bản dự thảo - Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 số 60/2010/QH12 - Luật khoáng sản [17/12/2016]
Quy định về các nội dung như hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ quyền lợi địa phương và người dân có khoáng sản được khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; khu vực khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017
 Số 158/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
 Số 1666/STNMT-KS - Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép [04/11/2016]
Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép
 Số 178/KH-STNMT - Triển khai, thực hiện Đề án," Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương" [31/10/2016]
Triển khai, thực hiện Đề án,\'\' Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương\'\'
 11/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
 Số 346/ STNMT-QLKSNKTTV - Công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đất, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh [14/03/2016]
Công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đất, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh
 Số 12/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản [19/02/2016]
Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản [05/11/2015]
về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
 Quyết định số 37/2015/TT-BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn [30/06/2015]
Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT - Về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản [30/06/2015]
Về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
 Thông tư 37/2015/TT-BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn [30/06/2015]
Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
 Số 22/2015/TT-BTNMT - Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển. [28/05/2015]
Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.
 theo cong van 290 STNMT - Về việc công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đât, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh [30/03/2015]
Về việc công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đât, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh
 Chỉ thị 03/CT-TTg - Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản [30/03/2015]
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
 04/2015/TT-BTNMT - Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì – kẽm [13/02/2015]
Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì – kẽm
 03/2015/TT-BTNMT - Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc [13/02/2015]
Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
 Số 53/2014/TT-BTNM - Thông tư Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất [09/09/2014]
Thông tư Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
 80/2014/NĐ-CP - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải [06/08/2014]
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
 Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT - Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất. [10/06/2014]
Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất.
 Quyết định 1546/QĐ-TTg - Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030. [03/09/2013]
 Số 1388/QĐ-TTg - Quyết định 1388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [13/08/2013]
 12/2013/TT-BTNMT - Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản [05/06/2013]
 số 221//BT-TCMT - Công văn số 221//BT-TCMT của Bộ TN&MT về Không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp [19/02/2013]
 1896/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 [17/12/2012]
 17/2012/TT-BTNMT - Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản [29/11/2011]
 16 /2012/TT-BTNMT - Thông tư Số: 16 /2012/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản,hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản [29/11/2011]
 63/2008/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản [13/05/2008]
 243/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bể than Quảng Ninh [30/01/2008]
 25/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than. [31/12/2007]
 26/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat [31/12/2007]
 27/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên bauxit [31/12/2007]
 167/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 [01/11/2007]
 167/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 [01/11/2007]
 116/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 [23/07/2007]
 116/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 [23/07/2007]
 104/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025 [13/07/2007]
 03/2007/TT-BCN - Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn [18/06/2007]
 03/2007/TT-BCN - Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn [18/06/2007]
Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chuyên ngành về khoáng sản tổ chức thẩm định Thiết kế cơ sở của các Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B,C do mình quyết định đầu tư, sau khi có ý kiến của địa phương về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường
 602/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Mỏ Phương Đông, Lô 15-2 [14/05/2007]
 77/2007/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản [10/05/2007]
Không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác theo quy định đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác được chỉ sử dụng cho xây dựng công trình đó
 39/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác [23/04/2007]
Thời gian tổ chức thực hiện bảo vệ khu vực, điểm, mỏ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực, điểm, mỏ có tài nguyên quặng chì, kẽm đã được điều tra, đánh giá và thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khi địa phương phát hiện khu vực, điểm, mỏ có tài nguyên quặng chì, kẽm nhưng chưa được điều tra, đánh giá hoặc chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép khai thác
 39/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác [23/04/2007]
Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt