Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 53/2020/NĐ-CP - Nghị Định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [26/06/2020]
 Số: 1077/STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2020 [01/06/2020]
 Số 995/STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại Dương Thế giới năm 2020 [19/05/2020]
 Số 53/NĐ-CP - Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [05/05/2020]
 Số 64/BC-STNMT - Về việc hiện tượng cá nuôi trong lồng trên sông Thái Bình của các hộ dân tại xã Nhân Huê, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị chết [08/03/2020]
Về việc hiện tượng cá nuôi trong lồng trên sông Thái Bình của các hộ dân tại xã Nhân Huê, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị chết
 Số 128/STNMT-CCBVMT - Hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra [04/02/2020]
 Số 01/KL-STNMT - ngày 16/01/2020 Về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Xí nghiệp Vận tải và Thương mại Kim Chính - DNTN, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương [16/01/2020]
Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Xí nghiệp Vận tải và Thương mại Kim Chính - DNTN, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
 Số 2193/STNMT-TTr - Về việc đôn đốc bàn giao tài liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 [28/11/2019]
 Số 2159/STNMT-CCBVMT - Về việc thực hiện, thẩm định và phê duyệt KHƯSPCTD [25/11/2019]
Về việc thực hiện, thẩm định và phê duyệt KHƯSPCTD
 Số 420/STNMT-CCBVMT - Xin ý kiến góp ý lần 2 Dự thảo quyết định ban hành quy định về lập, thẩm định phê duyệt về ứng phó sự cố tràn dầu [21/03/2019]
Xin ý kiến góp ý lần 2 Dự thảo quyết định ban hành quy định về lập, thẩm định phê duyệt về ứng phó sự cố tràn dầu
 Số 362/STNMT-CCBVMT - Tuyên truyền, tổ chức triển khai sự kiện "Giờ trái đất" năm 2019 [13/03/2019]
 Số 807-CV/BTG - Phát hành tờ gấp tuyên truyền triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát triển điện tại thôn Bình Long xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng [08/03/2019]
Phát hành tờ gấp tuyên truyền triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát triển điện tại thôn Bình Long xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng
 Số 01/2019/TT-BTNMT - Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường [08/03/2019]
Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
 Số 1256//STNMT-TTr - Yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật Tài nguyên môi trường [17/07/2018]
 Số 807/QĐ-TTg - Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 [03/07/2018]
 Số 235TB-TNMT - Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Hoàng Tiến [13/11/2017]
 Số 236TB-TNMT - Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Gốm Mỹ [13/11/2017]
 số 2518/QĐ-BTNMT - Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen [17/10/2017]
 Số 34/2017/TT-BTNMT - Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ [04/10/2017]
 Số 1434/STNMT-CCBVMT - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 [30/08/2017]
 Số 543-CCBVMT-HCTH - Thực hiện chương trình Truyền thông Xây dựng và phát triền nền kinh tế xanh Quốc gia [02/08/2017]
\'\'Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017\'\'
 Dự thảo quy chế Quan trắc tự động - Dự thảo quy chế Quan trắc tự động Hải Dương lần 2 [27/07/2017] [Dự thảo]
 số 11/2017/TT-BTNMT - Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường [29/06/2017]
 số 09/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. [06/06/2017]
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
 Số 474STNMT-CCBVMT - Tổ chức các hoạt động Ngày môi trường thế giới 5/6/2017 [12/05/2017]
 số 59/2017/NĐ-CP - Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen [12/05/2017]
 Số 722/STNMT-CCBVMT - Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 [10/05/2017]
 số 04/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường [03/04/2017]
 số 03/2017/TT-BTNMT - Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam [21/03/2017]
 Số 02/2017/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường [07/03/2017]
 số 02/2017/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. [07/03/2017]
 số 02/2017/TT-BTC - Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. [26/01/2017]
 Số 18/STNMT-CCBVMT - Tuyên truyền nhân dân Bảo vệ môi trường trong dịp Lễ, Tết [05/01/2017]
Tuyên truyền nhân dân Bảo vệ môi trường trong dịp Lễ, Tết
 Số 5630/BTNMT-TCMT - Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016/ND-CP [29/11/2016]
Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016/ND-CP
 Số 22/CT-UBND - Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [28/11/2016]
Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 1675/STNM-CCBVMT - Để nghị xét tặng Giải thường về Môi trường Việt Nam 2017 [21/11/2016]
Để nghị xét tặng Giải thường về Môi trường Việt Nam 2017
 Số 5417/BTNMT-TCMT - Hướng dẫn truyền, nhập số liệu quan trắc tự động, liên tục [18/11/2016]
Hướng dẫn truyền, nhập số liệu quan trắc tự động, liên tục
 Số 155/2016/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường [18/11/2016]
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 Số 5151/BTNMT-TCMT - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 [07/11/2016]
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017
 Số 25/CT-TTg - Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường [31/08/2016]
Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường
 19/2016/TT-BTNMT - Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường [24/08/2016]
Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 1141/QĐ-Ttg - Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 [27/06/2016]
Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
 Số 971/QĐ-BTNMT - Đính chính Thông tư số 03/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt [15/06/2016]
Đính chính Thông tư số 03/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt
 Số:700 /STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 [12/05/2016]
Các kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới của địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường - số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương (Nội dung theo phiếu thu thập thông tin kèm theo) trước ngày 20/6/2016 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Số 449/UBND-VP - Về việc Tuyên truyền và triển khai sự kiện " Giờ trái đất " 2016 [11/03/2016]
Về việc Tuyên truyền và triển khai sự kiện \'\' Giờ trái đất \'\' 2016
 Số 03/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt [10/03/2016]
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt
 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP - Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường [20/10/2015]
Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
 Số 876/STNMT-CCBVMT - Về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 [28/08/2015]
Về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải [17/08/2015]
Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT - Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao [30/06/2015]
Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt