Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 81/KH_TNMT - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [16/03/2020]
 Số 430_STNMT-TNNKTTV -BĐKH - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 [16/03/2020]
 Số 1215/BTNMT-TĐKTTT - Về việc tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2 [10/03/2020]
 số 13/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh [30/06/2017]
 Số :41/2016/TT-BTNMT - Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm [21/12/2016]
 Số 40/2016/TT-BTNM - Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường [19/12/2016]
Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
 38/2016/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
 Số: 37/2016/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
 Số 09/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]
Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
 Số 07/2016/TT-BTNMT - Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia [16/05/2016]
 Số 08/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia [16/05/2016]
Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
 Số 38/2016/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
 Số 70/2015/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động [23/12/2015]
Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
 57/2014/TT-BTNMT - Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không [10/08/2014]
Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không
 40/2013/TT-BTNMT - Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn [05/12/2013]
 61/2008/NĐ-CP - Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn [09/05/2008]
 11/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng [25/12/2007]
 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thuỷ văn. [22/10/2007]
 137/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển. [21/08/2007]
 78/2007/QĐ-TTg - Về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần [29/05/2007]
Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, chính quyền địa phương các cấp, các trạm báo động trực canh sóng thần, Đài phát thanh và truyền hình địa phương, Đài thông tin duyên hải và mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng mọi phương tiện, thiết bị thông tin hiện có để thông báo kịp thời tin trên đến cộng đồng trong khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng, tránh
 22/2007/QĐ-BGTVT - Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An [17/04/2007]
Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định tại Điều 3 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
 264/2006/QĐ-TTg - Về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần [16/11/2006]
Nội dung công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần quy định trong Quy chế này bao gồm việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin, ra các thông báo về động đất, cảnh báo sóng thần và việc chuyển các tin đó đến các cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân để phục vụ công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra
 245/2006/QĐ-TTg - Ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ... [27/10/2006]
Nội dung công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quy định trong Quy chế này bao gồm việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và truyền phát kịp thời các tin đó đến các cơ quan lãnh đạo, các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội và toàn thể cộng đồng nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
 07/2006/TTLT– BTNMT-BNV – BTC - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ – TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường [02/08/2006]
 03/2006/QĐ-BTNMT - Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn [17/03/2006]
Quyết định 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn.
 02/2006/TT-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ. [15/03/2006]
 01/2006/QĐ-BTNMT - Về ban hành mã luật Khí tượng Nông nghiệp [11/01/2006]
Quyết định số 01/2006/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2006 về ban hành mã luật Khí tượng Nông nghiệp.
 35/2005/CT-TTg - Chỉ thị tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu [17/10/2005]
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu nhằm ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển để bảo vệ hệ thống khí hậu trên trái đất, bảo đảm an ninh lương thực và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của loài người một cách bền vững
 08/2005/QĐ-BTNMT - Về việc thành lập Trạm Khí tượng Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang [23/09/2005]
Quyết định số 08/2005/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập Trạm Khí tượng Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 04 /2001/CT - Về công tác phòng chống lũ lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 [14/03/2001]
Chỉ thị số 04 /2001/CT- TTG ngày 14/03/2001 của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống lũ lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001
 27/2000/PL-UBTVQH10 - Về sửa đổi bổ xung một số điều của pháp lệnh phòng chống bão lũ lụt [24/08/2000]
Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/08/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ xung một số điều của pháp lệnh phòng chống bão lũ lụt
 271/2000/CT-CTKTTV - Về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão lũ năm 2000 [10/04/2000]
Chỉ thị số 271/2000/CT-CTKTTV ngày 10/04/2000 của Tổng cục khí tượng thuỷ văn về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão lũ năm 2000
 06/2000/CT-TTG - Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000 [28/03/2000]
Chỉ thị số 06/2000/CT-TTG ngày 28/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000
 62/1999/NĐ-CP - Ban hành quy chế về phân lũ, chận lũ thuộc hệ thống sông hồng để bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội [31/07/1999]
 50/CP - Ban hành qui chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão của địa phương [10/05/1997]
Nghị định số 50/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ ban hành qui chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão của địa phương
 306/TTg - Về công tác đê điều, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1995 [24/05/1995]
Chỉ thị số 306/TTg ngày 24/05/1995 của Thủ tướng chính phủ về công tác đê điều, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1995

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt