Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 1641_UBND_VP - Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương [10/08/2020]
 Số 1694/SYT-NVY - Về việc tăng cường phòng, chống dịch bện Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh [09/08/2020]
 Số 13/TB-BCĐ - Danh sách liên quan đến trường hợp dương tính với Virút SARS-COV-2 ( số liệu tính đến 8h00 ngày 07/08/2020) [07/08/2020]
 Số 1611/STNMT-VP - Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 [07/08/2020]
 số 2681/UBND - về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 [27/07/2020]
 Số 1099/STNMT-VP - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức [02/06/2020]
 Số 1429/UBND_VP - Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới [29/04/2020]
 Số 1312_UBND_VP - Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong tình hình mới [23/04/2020]
 Số 1292/UBND-VP - V/v học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 [21/04/2020]
 Số 1229_UBND_VP - Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 [16/04/2020]
 Số 1230/BCĐ-PCD - Cấp giấy xác nhận không dương tính với Vi rút SARS-COV-2 [15/04/2020]
 Số 691/TB-SCT - Danh mục cá lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh [14/04/2020]
 Số 1093/TCMT-TTDL - Về việc cảnh báo hành vi mạo danh Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường để trục lợi trái phép [13/04/2020]
 Số 01/CĐ-UBND - Về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 [12/04/2020]
 Số 664/TB-SCT - về danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [08/04/2020]
Hướng dẫn (tạm thời) về danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các lĩnh vực sản xuất được hoạt động ca 3 trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 146/TB-VPCP - Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 [07/04/2020]
 Số 878/QĐ-UBND - Về việc quy định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chình phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID 19 [06/04/2020]
Về việc quy định các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chình phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID 19
 Số 1551/QĐ-BYT - Về việc ban hành " Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19" [03/04/2020]
 Số 2601/VPCP_KGVX - Về việc thực hiện chỉ thị Số 16/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh COVID 19 [03/04/2020]
 Số 1843/BYT-VPBI - Về việc triển khai quản lý đối tượng cách ly tại nhà, nơi cư trú [02/04/2020]
 Số 1039/UBND-VP - Về việc tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 [01/04/2020]
 Số 16_CT_TTg - Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 [31/03/2020]
 Số 45/TANDTC_PC - Về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 [30/03/2020]
 Số 551/SGTVT-P5 - Về việc tạm dừng hoạt động tuyến vận tải khánh bằng xe buýt, xe khách tuyến cố định Hải Dương-Hà Nội, taxi trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 [27/03/2020]
 Số 15/CT-TTg - Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 [27/03/2020]
 Số 520/STNMT-CP - Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường [26/03/2020]
 Số 2364-BGTVT-VT - Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 [17/03/2020]
 Số 793/BCĐ-PCD - Về việc tăng cường công tác rà soát, xác minh tất cả các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh [17/03/2020]
 số 803/BGDĐ-GDTrH - Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) [13/03/2020]
 Số 755/UBND-VP - Về việc cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19 [13/03/2020]
 Số 724/BCD - Về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh [12/03/2020]
 Số 722/UBND-VP - Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới [12/03/2020]
 Số 13/CT-TTg - Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới [11/03/2020]
 Số 402/KH_SCT - Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid -19 [10/03/2020]
Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid -19
 Số 1637-TB/TU - Thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [10/03/2020]
 Số 1133/BYT.MT - Về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động [09/03/2020]
Về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
 Số 1133/BYT-MT - Về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động [09/03/2020]
Về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
 Số 556/CV-BCĐ - Hướng dẫn cách ly với người đến hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam [27/02/2020]
 Số 486/QĐ-BTNMT - Về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường [26/02/2020]
Về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Số 322/BCĐ-PCD - Hướng dẫn tạm thời cách ly với người về từ Hàn Quốc [25/02/2020]
 Số 458/QĐ-BCĐ - Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona ( Covid 19) gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương [19/02/2020]
Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona ( Covid 19) gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 169/STNMT-TTr - ngày 11/02/2020 Về việc triển khai thực hiện thông số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư Pháp về đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất [11/02/2020]
Về việc triển khai thực hiện thông số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư Pháp về đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất
 Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL - Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh [06/02/2020]
Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 Số 347/QĐ-BTNMT - Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường [06/02/2020]
 Số 179/KH-SYT - Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) [05/02/2020]
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
 Số 269/UBND-VP - Cho phép học sinh nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra [03/02/2020]
Cho phép học sinh nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 Số 98/TB-SGDĐT - Cho học sinh nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra [03/02/2020]
Cho học sinh nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 Số 03/CT-UBND - Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra [02/02/2020]
Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
 Số 549-TB/VPTU - Thông báo Ý kiến của thường trực tỉnh ủy [31/01/2020]
Thông báo Ý kiến của thường trực tỉnh ủy Không tổ chức tập trung đông người, đi tham quan, du lịch, lễ hội để trách lây nhiềm vius Corona
 Số 2410/STNMT-PC - Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia [30/12/2019]
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt