Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10.01.2017

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Hồng Hà- Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Anh Cương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Ủy viên UBND tỉnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các đơn vị: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ các khó khăn thách thức mà ngành tài nguyên và môi trường đã đối mặt trong thời gian qua như biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, thiên tai, bão lụt và ô nhiễm môi trường biển 04 tỉnh miền Trung, … Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nắm bắt kịp thời sự vận động của thực tiễn, quán triệt phương châm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, toàn ngành đã vượt qua các khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2016 như: đã tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp qua đó góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, ….

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó thủ tướng Chính phủ ghi nhận các đóng góp tích cực của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016 song cũng chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm qua như công tác đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường chưa thực sự là công cụ để quản lý hiệu quả các vấn đề môi trường, tình trạng xả thải gây ô nhiễm còn nhiều gây bức xúc trong nhân dân …

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trịnh Đình Dũng- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Hà- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cam kết sớm có biện pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, thiếu sót đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt vào cuộc, đổi mới công tác quản lý, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm công tác năm 2017./.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

cùng đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hải Dương./.

                                                                                                                  

                                                                          Vũ Đình Tiến

                                                             Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1046

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com