Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Chương trình công tác tuần của lãnh đạo Sở (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/04/2017 )
28.03.2017


Thứ, ngày

Buổi

Đ/c Vũ Ngọc Long

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc

Phó Giám đốc

Đ/c Tạ Hồng Minh

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

Thứ Hai

Ngày 27/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Lãnh đạo Sở

Họp Lãnh đạo Sở

Họp Lãnh đạo Sở

Họp Lãnh đạo Sở

Thứ Ba

Ngày 28/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Sở về Công tác Giải phóng mặt bằng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 30/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Sở về công tác Khoáng sản

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Sở về công tác Khoáng sản

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 31/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Thanh Hà

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1090

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com