Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Chương trình công tác tuần của lãnh đạo Sở (từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/04/2017 )
03.04.2017


Thứ, ngày

Buổi

Đ/c Vũ Ngọc Long

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc

Phó Giám đốc

Đ/c Tạ Hồng Minh

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

Thứ Hai

Ngày 03/04

Sáng

Họp UBND tỉnh

Học tại Trường Chính trị tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Đảng uỷ Sở

Họp Đảng uỷ Sở

Họp Đảng uỷ Sở

Họp Đảng uỷ Sở

Thứ Ba

Ngày 04/04

Sáng

Làm việc với Trung tâm QT&PT môi trường; Kiểm tra đất đai tại Kim Thành

Họp tại Sở về công tác GPMB

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Kiểm tra đất đai tại Chí Linh

Họp tại Sở về công tác Đơn thư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 05/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp với Bệnh viện Phong Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Tứ Kỳ về Giao ban Khối khoa giáo

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 06/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 07/04

Sáng

Hội thảo Quy định thực hiện thông tư 88

Họp tại Tứ Kỳ về bàn giao đất

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 08/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chủ nhật

Ngày 09/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1097

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com