Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Chương trình công tác tuần của lãnh đạo Sở (từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/04/2017 )
17.04.2017


Thứ, ngày

Buổi

Đ/c Vũ Ngọc Long

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc

Phó Giám đốc

Đ/c Tạ Hồng Minh

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

Thứ Hai

Ngày 17/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Thứ Ba

Ngày 18/04

Sáng

Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Cẩm Giàng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 19/04

Sáng

Họp ĐTM

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 20/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Dự Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Dự Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Dự Họp Thường vụ Tỉnh uỷ

Thứ Sáu

Ngày 21/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp giải quyết vướng mắc Công ty Xi măng Phúc Sơn

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 22/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chủ nhật

Ngày 23/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1100

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com