Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21.09.2017

Ngày 20/9/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1012/QĐ-TCMT ngày 11/9/2017 của Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cùng đại diện Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh và đại diện có thẩm quyền của các doanh nghiệp có tên trong danh sách thanh tra theo Quyết định số 1012/QĐ-TCMT.

Sau khi nghe Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định và triển khai Kế hoạch thanh tra tại tỉnh Hải Dương, đồng chí Vũ Ngọc Long- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã quán triệt một số nội dung liên quan, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở cần chủ động phối hợp và cử công chức tham gia Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường, các doanh nghiệp có tên trong danh sách thanh tra cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo đề cương và bố trí lịch làm việc với Đoàn thanh tra qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đại diện các doanh nghiệp có tên trong danh sách thanh tra đều đồng tình, nhất trí với nội dung, kế hoạch thanh tra, cam kết chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Theo Kế hoạch, sau khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường sẽ trực tiếp thanh tra tại tỉnh Hải Dương từ ngày 21/9 đến ngày 05/10/2017 đối với 23 doanh nghiệp có tên trong danh sách.

Ông Vũ Đình Tiến - VP SởURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1169

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com