Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Công bố Quyết định về công tác cán bộ
10.04.2018

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


Ông Phạm ĐứcTuấn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa và
trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm cho ông Nguyễn Văn Tuyến

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí Phạm Đức Tuấn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, viên chức, người lao động Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyến- Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thời hạn 05 năm kể từ ngày 15/3/2018 đến ngày 14/3/2023.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp về quan trắc, phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải, khí thải, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý môi trường và các dịch vụ khác theo quy định.

Vũ Tiến- Văn phòng SởURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1256

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com