Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường
17.04.2018

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, chiều ngày 17 tháng 4 năm 2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- Bí thư Tỉnh ủy đang trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa

Tham gia cùng Đoàn công tác, có các đồng chí Nguyễn Dương Thái- Phó Bí thư- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thăng- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tỏ- Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương đến dự và đưa tin.

Tiếp đoàn và trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian qua. Theo đó, Sở đã ban hành kế hoạch, thực hiện kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cả về cn người lẫn cơ cở vật chất cơ bàn đáp ứng tốt yêu cầu theo quy định; đã thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mục tiêu, chính sách chất lượng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quy định hành chính; đã và đang triển khai thí điểm phần mềm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; Đến nay 100% thủ tục hành chính được công bố đã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; các thủ tục hành chính liên thông đều được Sở chuyển trực tiếp hoặc có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được chi trả đầy đủ, kịp thời, …  


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- Bí thư Tỉnh ủy đang kiểm tra, trao đổi trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Sau khi nghe đồng chí Vũ Ngọc Long- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, trang bị, cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đồng thời trao đổi, lắng nghe các ý kiến phản ánh của cán bộ tiếp nhận hồ sơ về một só khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính từ đó có các chỉ đạo cụ thể các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 

Vũ Tiến-Văn phòng SởURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1257

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com