Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường ký Thoả thuận hợp tác dịch vụ Bưu chính
20.04.2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ký Thoả thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 01 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương với Bưu điện tỉnh.

Theo đó từ 01/3/2018, ngoài việc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức chấp nhận tiếp nhận một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích dưới ba hình thức: tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức cá nhân (Có danh mục kèm theo).

Việc hợp tác giữa hai bên nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh../.

Danh mục các thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Thủy Bùi – Văn phòng Sở
URL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1260

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com