Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương
17.01.2017


Số: 326/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hải Dương

Tải Quyết định tại đây

 Số: 217/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Hà
 

Tải Quyết định tại đây
 
Số: 216/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách


Tải Quyết định tại đây

Số: 4050/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Giàng

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4047/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Giang

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4046/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4043/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Giang

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4042/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Miện

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4041/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lộc

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4040/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tứ Kỳ

Tải Quyết định tại đây

 Số: 3960/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Thành

Tải Quyết định tại đây

Số: 4049/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kinh Môn

Tải Quyết định tại đây
URL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1270

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com