Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính
05.01.2018

Từ ngày 14/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thí điểm liên thông đối với 11 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc ba lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên nước, Biển và hải đảo và liên thông bằng 09 quy trình giải quyết TTHC.


Mô hình thực hiện liên thông giải quyết TTHC của Bộ TN&MT
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Quyết định này, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện liên thông đối với 11 TTHC thuộc 03 lĩnh vực: Môi trường (03 thủ tục); Tài nguyên nước (02 thủ tục); Biển và hải đảo (06 thủ tục) và liên thông bằng 09 quy trình giải quyết TTHC gồm:
(1) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
(2) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
(3) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển  và thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm;
(4) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực  biển để nhận chìm;
(5) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp phép xả thải vào nguồn nước;
(6) Quy trình liên thông  giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nươc;
(7) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm;
(8) Quy trình liên thông giải quyết thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm
(9) Quy trình giải quyết thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển để nhận chìm.

Quy trình liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện. Việc thực hiện theo Quy trình liên thông phải bảo đảm cùng một lúc 03 yêu cầu: cùng một đối tượng thực hiện, cùng một cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cùng một thời điểm thực hiện

So sánh thời gian thực hiện TTHC giữa liên thông và không liên thông

Quy trình liên thông mới được ban hành sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn trung bình 54% thời gian, một số trường hợp thời gian rút ngắn hơn 60% thời gian giải quyết TTHC. Về tiết kiệm chi phí tuân thủ, doanh nghiệp tiết kiệm trung bình tối thiểu 34% chi phí, một số trường hợp có thể tiết kiệm tối đa trên 60% chi phí thực hiện TTHC. Ngoài ra, Quy trình liên thông cũng loại bỏ một số thành phần hồ sơ trùng lặp cho doanh nghiệp.
Thủy Bùi - VPSURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1281

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com