Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh mục tin 
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
T.3, 20/02/18 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với nhiều mục tiêu đột phá
02.01.2017 16:38

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện năm 2016 đồng thời tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, ban hành kế hoạch số 233/KH-STNMT về thực hiện CCHC năm 2017 với nhiều mục tiêu đột phá, cụ thể:
1. Về cải cách thể chế: Đổi mới tư duy trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật; tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế; Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
2. Về cải cách thủ tục hành chính- Nội dung này được Sở xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Theo đó, kế hoạch giao Văn phòng Sở chủ trì cùng các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết; Bên cạnh đó, kế hoạch còn xác định tiếp tục duy trì hộp thư góp ý, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh về quy định, thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính.
3. Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh thành lập Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai; Tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở theo quy định, từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
4. Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ và ngạch; đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực; Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo quyền lợi chính đáng vừa tạo động lực cho đội ngũ này nhiệt tình đóng góp công sức hoàn thành mục tiêu chung của ngành.
5. Về cải cách tài chính công: Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và Kế hoạch, lộ trình của UBND tỉnh; Phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
6. Về hiện đại hóa nền hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư xây dựng nhà làm việc của một số đơn vị thuộc Sở.
Tải Kế hoạch số 233/KH-STNMT tại đây.
                                                                               Tiến Vũ- Văn phòng Sởtuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Đoàn thanh niên Sở TNMT tham gia Lễ phát động phong trào xây dựng đê kiểu mẫu và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.
Quy định về sử dụng kinh phí chi về tài nguyên môi trường
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
“Không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa”
Hiện đại hóa nền hành chính
Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Giám đốc Sở TN&MT
Đoàn giám sát xây dựng nông thôn mới làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đại hội Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2022
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong