Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Sáu 2018
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Tin tức » Tin tức và sự kiện
T.7, 23/06/18 
Năm 2017: Bộ TN&MT sẽ cung cấp 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
15.02.2017 15:36

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký danh mục 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ thực hiện trong năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://dvctt.monre.gov.vn.

Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực môi trường sẽ cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tiếp theo là lĩnh vực tài nguyên nước với 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu với 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; lĩnh vực địa chất và khoáng sản với 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4,…

Đăng ký danh mục 58 dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2017

Lĩnh vực môi trường

1)Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

2) Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

3) Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

4) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).

5) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

6) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).

7) Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

8) Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

9) Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

10) Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại.

11) Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại.

12) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

13) Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

14) Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

15) Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

16) Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

17) Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

18) Thẩm định, phê duyệt đề án BVMT chi tiết.

19) Chấp thuận điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

20) Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

21) Cấp Giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

22) Cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.

23) Đề nghị sử dụng dung dịch khoan nền không nước.

24) Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

25) Cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

 

Lĩnh vực tài nguyên nước

1) Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

2) Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

3) Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, đối với các trường hợp sau: bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

4) Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

5) Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất.

6) Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

7) Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

8) Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển.

9) Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

10) Gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất.

11) Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

12) Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

13) Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển.

14) Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1) Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

2) Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCM.

3) Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE).

4) Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung.

5) Đăng ký, phê duyệt dự án JCM.

6) Phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án (PDD) sửa đổi, bổ sung.

7) Thôi không tham gia dự án hoặc hủy đăng ký dự án.

8) Cấp tín chỉ cho dự án JCM.

9) Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM.

 

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

1) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

2) Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

3) Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

4) Đóng cửa mỏ khoáng sản.

5) Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

6) Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

7) Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

Lĩnh vực quản lý đất đai sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục “Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất”.

Lĩnh vực viễn thám sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục “Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia”.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ”.tuannv (Theo http://monre.gov.vn/) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác về TN&MT
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói về quản lý đất đai và thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về ĐBSCL
Ban chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở tôn giáo làm việc với các đơn vị tư vấn
Bộ TN&MT hợp tác với cơ quan AFD (Pháp) xây dựng các kịch bản đánh giá tác động của BĐKH tới sự phát triển KT-XH Việt Nam
Hướng dẫn xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan
Hướng đến Chính phủ điện tử: Đẩy nhanh lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến
Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam và Singapore về môi trường và tài nguyên nước
Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT
Công bố Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong