Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
T.5, 21/03/19 
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3 năm 2018
27.02.2018 10:09

1. Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm

Bộ Tài chính ban hành Thông tưsố 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Theo đó, việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được quy định như sau:

- Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Sửa đổi một số nội dung về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Theo đó, ngày 30 tháng 01 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số46/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư (số 11/2018/TT-BTC) có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Đó là nội dung Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ (Thông tư có hiệu lựckể từ ngày01tháng 3 năm 2018, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009).

Theo đó, các nguồn nước sau phải thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước gồm:

- Các sông thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh, nội tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Các hồ thuộc danh mục nguồn nước liên tỉnh, nội tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Các nguồn nước không thuộc 02 trường hợp nêu trên, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này xem xét, quyết định việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải trên cơ sở mức độ quan trọng của nguồn nước đối với phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu về bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn giá trị văn hóa có liên quan đến nguồn nước.

4. Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTNMT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế cho Thông tư số 29/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2010.

Theo đó, Thông tư số 77/2017/TT-BTNMT đã có nhiều điểm mới so với trước đây như: Bổ sung tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở; các tiêu chuẩn về trình độ, hiểu biết, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuổi bổ nhiệm lần đầu … đã được quy định cụ thể hơn, …

Về tiêu chuẩn chức danh, ngoài các tiêu chuẩn chung, đối với từng chức danh cụ thể còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Đối với chức danh Giám đốc Sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn về năng lực:

+ Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn;

+ Có tầm nhìn, tưduy đổi mới về quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng tiếp cận, nắm bắt, phát hiện, xử lý có hiệu quả những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách;

+ Có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; quy tụ được công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2.

- Có trình độ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường hợp địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số thông dụng trong vùng để phục vụ công tác.

- Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Được quy hoạch chức danh Giám đốc sở, ngành và tương đương.

Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn về năng lực

+ Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng xử lý có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách;

+ Có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) trình độ B hoặc A2 hoặc bậc 2 theo quy định hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

- Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương hoặc Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và tương đương trở lên.

- Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương.

Vũ Tiến - Cán bộ pháp chế- Sở Tài nguyên và Môi trườngtuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại
Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Sồng thuộc cụm thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2019
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Tự độngTELEXVNITắt