Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Tin tức » Công khai QH sử dụng đất
Cn, 26/05/19 
Những nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
09.05.2013 15:22

Những nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,
kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương
đã được Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ vào Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ “Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương”.Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo một số nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 như sau:

I-Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Tổng diện tích tự nhiên được xác định là 165.599 ha, trong đó:

1- Diện tích đất nông nghiệp là 93.565 ha, chiếm 56,5% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất trồng lúa là 56.000 ha, chiếm 59,85% đất nông nghiệp; Đất rừng phòng hộ là 4.509 ha, chiếm 4,82%; Đất rừng đặc dụng là 1.503 ha, chiếm 1,61%; Đất rừng sản xuất là 4.351 ha, chiếm 4,65%; Đất nuôi trồng thủy sản là 10.467 ha, chiếm 11,19 % (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2- Diện tích đất phi nông nghiệp là 71.744 ha, chiếm 43,32% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất quốc phòng là 917 ha, chiếm 1,28% đất phi nông nghiệp; Đất an ninh là 456 ha, chiếm 0,64%; Đất khu, cụm công nghiệp là 5.804 ha, chiếm 8,09%; Đất dành cho phát triển hạ tầng (gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ...) là 27.358 ha, chiếm 38,13%; Đất ở đô thị là 5.380 ha, chiếm 7,50%; Đất ở nông thôn là 12.332 ha, chiếm 17,19% (chi tiết có phụ lục kèm theo).

3- Diện tích đất chưa sử dụng là 290 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên, như vậy trong kỳ quy hoạch sẽ phải khai thác để đưa vào sử dụng là 270 ha.

4- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 là 12.801 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 9.049 ha; Đất lâm nghiệp là 492 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 353 ha.

II- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015):

Cũng theo nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho tỉnh Hải Dương với các chỉ tiêu cụ thể đến từng năm (chi tiết có phụ lục kèm theo), trong đó diện tích các loại đất được xác định đến năm 2015 như sau:

1- Đất nông nghiệp được xác định là 98.420 ha, chiếm 59,43% diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất trồng lúa là 60.854 ha; chiếm 61,83% đất nông nghiệp; Đất rừng phòng hộ là 4.639 ha, chiếm 4,71%; Đất rừng đặc dụng là 1.515 ha, chiếm 1,54%; Đất rừng sản xuất là 4.373 ha, chiếm 4,44%; Đất nuôi trồng thủy sản là 9.986 ha, chiếm 10,15 % (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2- Đất phi nông nghiệp được xác định là 66.755 ha, chiếm 40,31% diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất quốc phòng là 816 ha, chiếm 1,22% đất phi nông nghiệp; Đất an ninh là 450 ha, chiếm 0,67%; Đất khu, cụm công nghiệp là 4.294 ha, chiếm 6,43%; Đất dành cho phát triển hạ tầng (gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ...) là 25.546 ha, chiếm 38,27%; Đất ở đô thị là 3.345 ha, chiếm 5,01%; Đất ở nông thôn là 13.211 ha, chiếm 19,79% (chi tiết có phụ lục kèm theo).

3- Đất chưa sử dụng được xác định là 424 ha, chiếm 0,26% diện tích tự nhiên, như vậy trong kỳ kế hoạch sẽ phải khai thác để đưa vào sử dụng là 136 ha.

4- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trong kỳ kế hoạch đến năm 2015 là 7.554 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 4.866 ha; Đất lâm nghiệp là 339 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 176 ha.

III- Về giải pháp thực hiện:

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chính phủ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Hải Dương phải có trách nhiệm:

1- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong Tỉnh có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

3- Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
4- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng; tổ chức quản lý,

Tuannv Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ ký, triển khai Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
Lần đầu tiên Hải Dương đăng cai vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2019
Ngày 22/3 tại UBND tỉnh Hải Dương, Ban tổ chức Robocon Việt Nam 2019 đã tổ chức họp thống nhất các nội dung và điều kiện chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc.
Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương
Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019
Hải Dương không khống chế số tầng cao tối đa, cho phép sử dụng nhiều công năng trong một công trình
Tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại
Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Sồng thuộc cụm thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2019
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Tự độngTELEXVNITắt