Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tư 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.4, 25/04/18 
Thủ tục hành chính

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:

Lĩnh vực:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số lượng: 3
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN [08/01/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH [08/01/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG [09/10/2015]


Lĩnh vực:
Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 29
  1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh [06/02/2018]
  2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất;thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... [06/02/2018]
  3.Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt... [06/02/2018]


Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 14
  31. Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu. [08/10/2015]
  32. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai [08/10/2015]
  33. Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tươnglai [08/10/2015]


Lĩnh vực:
Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 8
  45. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015]
  46. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015]
  47. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015]


Lĩnh vực:
Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 18
  1. Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản [23/03/2018]
  2. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường [23/03/2018]
  3. Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản [23/03/2018]


Lĩnh vực:
Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 21
  1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]
  2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]
  3. Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]


Lĩnh vực:
Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
Số lượng: 1
  Trình tự thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường [18/01/2018]


Lĩnh vực:
Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 3
  1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]
  2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]
  3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]


Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 2
  82. Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ [09/10/2015]
  83. Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ [09/10/2015]


Lĩnh vực:
Thanh tra
Số lượng: 5
  84. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
  85. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
  86. Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp tố cáo có nội dung, chứng cứ rõ ràng, có cơ sở để xử lý ngay theo quy đị [09/10/2015]


Lĩnh vực:
Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số lượng: 30
  1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện [03/08/2016]
  2. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư [03/08/2016]
  3. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất [03/08/2016]


Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số lượng: 14
  44. Thủ tục đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình [03/08/2016]
  31. Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu [03/08/2016]
  32. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai [03/08/2016]


Lĩnh vực:
Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số lượng: 2
  45. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [03/08/2016]
  46. Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [03/08/2016]

 
 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong