Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 21/10/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 14. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [09/10/2015] (1469 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

14 . Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

a) Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại khoản 1 điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 về quản lý chất thải nguy hại tại bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan quản lý chủ nguồn thải (CQQLCNT) xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Số lần thông báo không quá 02 (hai) lần, trừ những lần chủ nguồn thải không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQQLCNT.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, CQQLCNT có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

- Trường hợp cần thiết đối với cơ sở phát sinh CTNH có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ, CQQLCNT tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Khoảng thời gian kiểm tra đối với một cơ sở phát sinh CTNH có công trình tự xử lý CTNH không quá 02 (hai) ngày.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở hoặc kể từ ngày chủ nguồn thải CTNH có báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến (nếu có) của CQQLCNT sau khi kiểm tra cơ sở, CQQLCNT có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện trong giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết tại Sở Tài nguyên và Môi trường (số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại Phụ lục 1(A ) - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM/Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);

+ Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt/Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

- 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa hồ sơ).

- 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa hồ sơ) trong trường hợp cơ sở có đăng ký tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định: Chi cục bảo vệ môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại Phụ lục 1(A ) - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại). Tải mẫu phục lục 1A tại đây

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Nghị định 38/2015/NĐ - CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [09/10/2015]
 13. Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [09/10/2015]
 12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015]
 11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015]
 10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015]
 2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 4.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [27/03/2018]
 1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong