Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 21/10/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015] (1037 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

a) Trình tự thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.

- Chủ dự án nộp phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện trong giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết tại Sở Tài nguyên và Môi trường (số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện (theo mẫu tương ứng tại các phụ lục 5.4 và 5.5 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Một (01) bản báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu (quy định tại phụ lục 5.7 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở có loại hình sản xuất, kinh doanh quy định tại phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giámôi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; các cơ sở có loại hình sản xuất thuộc Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành Giấy xác nhận đăng ký: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện (theo mẫu tương ứng tại các phụ lục 5.4 và 5.5 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015) Tải mẫu tại đây

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch Bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015).


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [09/10/2015]
 14. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [09/10/2015]
 13. Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [09/10/2015]
 11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015]
 10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015]
 2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 4.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [27/03/2018]
 1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong