Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tư 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.7, 21/04/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 87. Thủ tục giải quyết tố cáo tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015] (738 lần xem)
Lĩnh vực:  Thanh tra
Nội dung toàn văn:

87. Thủ tục giải quyết tố cáo tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Trình tự thực hiện

- Công dân nộp đơn tố cáo/gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp đến trình bày nội dung tố cáo tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thanh tra Sở hoặc đơn vị được giao xử lý tố cáo phân loại đơn tố cáo và xử lý theo quy định sau:

+ Trường hợp qúa thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì tham mưu Giám đốc Sở yêu cầu người có trách nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết, trình bày rõ lý do việc chậm giải quyết.

+ Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không xem xét giải quyết lại tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết và yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo.

+ Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là trái pháp luật thì tham mưu Giám đốc Sở tiến hành giải quyết lại tố cáo theo trình tự các bước dưới đây.

- Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo hoặc quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo (quyết định thụ lý và thành lập Đoàn/Tổ xác minh được lập theo Mẫu số 05-TC; quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 06-TC ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ).

- Gửi quyết định thụ lý giải quyết tố cáo hoặc thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo cho người tố cáo (Thông báo thụ lý tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 08-TC ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ).

- Tiến hành xác minh nội dung tố cáo:

+ Giao hoặc công bố quyết định xác minh nội dung tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo.

+ Tiến hành xác minh nội dung tố cáo.

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo (theo Mẫu số 14-TC đối với Đoàn/Tổ xác minh; mẫu số 15-TC đối với cơ quan, đơn vị được giao xác minh- Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ).

- Tham khảo ý kiến tư vấn nếu cần thiết.

- Thông báo dự thảo nội dung tố cáo.

- Kết luận nội dung tố cáo (theo Mẫu số 16-TC ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ).

- Xử lý kết quả tố cáo.

- Công khai kết luận nội dung tố cáo, kết quả xử lý tố cáo.

- Thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo nếu có yêu cầu (Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 19-TC ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ).

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lể, tết theo quy định) tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn, gửi đơn tố cáo hoặc đến trình bày nội dung tố cáo tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp của người tố cáo; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về một nội dung thì trong đơn phải thể hiện rõ chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp của từng người kèm 01 văn bản cử đại diện thực hiện tố cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Trường hợp cần thiết, có thể gia hạn giải quyết 01 lần không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở hoặc đơn vị chuyên môn được giao xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết luận nội dung tố cáo;

- Kết quả xử lý tố cáo;

- Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (khi có yêu cầu).

h) Lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn khiếu nại: không quy định.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tố cáo không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Tố cáo.

l) Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 88. Thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay [09/10/2015]
 86. Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp tố cáo có nội dung, chứng cứ rõ ràng, có cơ sở để xử lý ngay theo quy đị [09/10/2015]
 85. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
 84. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thanh tra
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong