Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh mục tin 
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.3, 23/01/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 84. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015] (657 lần xem)
Lĩnh vực:  Thanh tra
Nội dung toàn văn:

84. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp đơn khiếu nại/gửi đơn khiếu nại hoặc trực tiếp đến trình bày nội dung khiếu nại tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp nộp đơn trực tiếp, cán bộ tiếp công dân kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của đơn khiếu nại, chỉ tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc tiếp nhận đơn phải được lập giấy biên nhận, gửi cho người khiếu nại 01 bản để biết (Giấy biên nhận lập theo Mẫu số 02-TCD ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra Sở hoặc đơn vị được giao xử lý đơn có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo hoặc tham mưu Giám đốc Sở ký ban hành văn bản thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại gửi đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

(Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01-KN, Thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02-KN).

- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức:

+ Nếu thấy khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng thì tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định giải quyết khiếu nại ngay (Quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 15-KN) và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết.

- Trường hợp chưa có đủ căn cứ rõ ràng để giải quyết thì quyết định việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định thành lập Đoàn hoặc Tổ xác minh nội dung khiếu nại.

(Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 03-KN; quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 04-KN).

- Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại:

+ Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở hoặc người được giao xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

+ Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại; tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại khi thấy cần thiết.

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại (theo Mẫu số 11-KN).

- Tổ chức đối thoại. Riêng đối với việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì mới tổ chức đối thoại theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (theo Mẫu số 15-KN).

- Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lể, tết theo quy định) tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn, gửi đơn khiếu nại hoặc đến trình bày nội dung khiếu nại tại địa điểm tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại có chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp của người khiếu nại hoặc đại diện hợp pháp của người khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì trong đơn phải thể hiện rõ chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp của từng người kèm 01 văn bản cử đại diện thực hiện khiếu nại.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

- Cán bộ, công chức đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở hoặc đơn vị chuyên môn được giao xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giải quyết khiếu nại.

- Văn bản yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

h) Lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn khiếu nại: không quy định.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người khiếu nại phải là người bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

- Không thuộc một trong các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 11 Luật Khiếu nại.

l) Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 88. Thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay [09/10/2015]
 87. Thủ tục giải quyết tố cáo tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
 86. Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp tố cáo có nội dung, chứng cứ rõ ràng, có cơ sở để xử lý ngay theo quy đị [09/10/2015]
 85. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/10/2015]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thanh tra
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong