Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.2, 22/10/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 31. Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp [05/02/2018] (131 lần xem)
Lĩnh vực:  Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

31. Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

a) Trình tự thực hiện

(1) Công ty nông, lâm nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (viết tắt là Bộ phận một cửa)- Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

(2) Trong thời hạn không quá 03 ngày, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ phải có văn bản thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan, tổ chức thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp theo quy định sau đây:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện để lấy ý kiến;

- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp để thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp; gửi thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đến công ty nông, lâm nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định) tại Bộ phận một cửa- Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

c.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo.

- Trích lục bản đồ (hoặc trích đo bản đồ) phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp(lập theo quy định về lập bản đồ địa chính).

c.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

Không quá 20ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm: các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định; thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời gian các cơ quan gửi văn bản góp ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty nông, lâm nghiệp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.

h) Lệ phí (nếu có): Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu 01_BC_TM_TT07

Mẫu Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai năm 2013(Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013);

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả của công ty nông, lâm nghiệp;

- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 30. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế [05/02/2018]
 29. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất [05/02/2018]
 28. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền [05/02/2018]
 27. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất [05/02/2018]
 26. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần ... [05/02/2018]
 25. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, [05/02/2018]
 24. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm [05/02/2018]
 23. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình ... [05/02/2018]
 22. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp [05/02/2018]
 21. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu... [05/02/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong