Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 19/08/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [27/03/2018] (65 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (viết tắt là Bộ phận một cửa)- Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc phải có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân(thông qua Bộ phận một cửa) để yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Thẩm định và thông báo kết quả:

+ Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đại diện của cơ quan xác nhận, đại diện cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản, các chuyên gia về môi trường, khoáng sản và lĩnh vực liên quan; đại diện cơ quan quản lý môi trường địa phương, quỹ bảo vệ môi trường nơi tổ chức, cá nhân ký quỹ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường mời thêm đơn vị giám sát chất lượng công trình, chất lượng môi trường và một số đơn vị liên quan tham gia đoàn kiểm tra.

+ Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa;

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Kết thúc kiểm tra, trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

* Cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường xác nhận nếu các hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng phù hợp với phương án, phương án bổ sung đã được phê duyệt.

* Thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện nếu các hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án, phương án bổ sung đã được phê duyệt.

Kết quả thủ tục hành chính (Giấy xác nhận hoặc thông báo) được chuyển đến Bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận một cửa- Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường.

- 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung.

d) Thời hạn giải quyết:Tổng thời hạn giải quyết tối đa là 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan được uỷ quyền quyết định: không quy định;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Chi cục Bảo vệ môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường.

h) Phí, lệ phí:Chưa quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải mẫu

- Phụ lục số 14: Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 15: Mẫu báo cáo hoàn hành từng phần phương án/phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 18: Mẫu Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT).

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [09/10/2015]
 14. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [09/10/2015]
 13. Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [09/10/2015]
 12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015]
 11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015]
 10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015]
 2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 4.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong