Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2020
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 26/01/20 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án [28/08/2018] (182 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Lĩnh vực

Môi trường

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ:Chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (viết tắt là Bộ phận Một cửa)- Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

- Bước 2.Kiểm tra hồ sơ:Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường phải thông báo cho chủ dự án biết yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định (thông báo qua Bộ phận Một cửa).

- Bước 3.Tiến hành kiểm tra

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ hoặc sau khi chủ dự án đã cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các công việc sau:

+ Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra do Chủ tịchUBND tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền thành lập.

+ Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường của dự án phải được thể hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra.

+ Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với ĐTMđược phê duyệt và văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi của cơ quan phê duyệt ĐTM(nếu có), Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa. Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án.

Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, xác nhận.

- Bước 4: Trả kết quả

Bộ phận Một cửa trả kết quả cho chủ dự án chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả.

Cách thức thực hiện

Chủ dự án nộp hồ sơ, nhận kết quả trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận Một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mấu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao ĐTM của dự án đã được phê duyệt;

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Số bộ hồ sơ

không quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

- Phụ lục 3.1:  - Phụ lục 3.2

Tải phụ lục tại đây

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không.

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường:

+ Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: mười lăm (15) ngày làm việc;

+ Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: ba mươi (30) ngày làm việc;

Đối tượng thực hiện

Chủ dự án.

Cơ quan thực hiện

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.Chi cục bảo vệ môi trường.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014(Luật số 55/2014/QH13);

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

không quy định

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tinCác thủ tục khác cùng lĩnh vực
 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết [28/08/2018]
 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản... [28/08/2018]
 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018]
 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH [28/08/2018]
 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH [28/08/2018]
 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của [28/08/2018]
 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh [28/08/2018]
 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao [28/08/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Tự độngTELEXVNITắt