Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh mục tin 
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 21/01/18 
Thủ tục hành chính

 70. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 71. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất [09/10/2015]
 72. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất [09/10/2015]
 73. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt [09/10/2015]
 74. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. [09/10/2015]
 75. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 76. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 77. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. [09/10/2015]
 78. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước [09/10/2015]
 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. [07/03/2013]
 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. [07/03/2013]
 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [07/03/2013]
 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước [07/03/2013]
 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. [07/03/2013]
 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. [07/03/2013]
 Thủ tục Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt [17/12/2010]
 Thủ tục Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. [17/12/2010]

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thanh tra
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong