Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh mục tin 
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.3, 23/01/18 
Thủ tục hành chính

 54. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT). [09/10/2015]
 55. Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. [09/10/2015]
 56. Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. [09/10/2015]
 57. Thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 58. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 59. Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. [09/10/2015]
 60. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 61. Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 62. Thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 63. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 64. Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [09/10/2015]
 65. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [09/10/2015]
 66. Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [09/10/2015]
 67. Thủ tục phê duyệt báo cáo kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản làm VLXD thông thường [09/10/2015]
 68. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 69. Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường [09/10/2015]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản. [07/03/2013]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [07/03/2013]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [07/03/2013]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản. [07/03/2013]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT). [07/03/2013]
 Thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ báo cáo công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT). [07/03/2013]
 Thủ tục Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản [17/12/2010]
 Thủ tục Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [17/12/2010]
 Thủ tục Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản [17/12/2010]
 Thủ tục Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản [17/12/2010]
 Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản [17/12/2010]

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thanh tra
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong