Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2020
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.7, 19/09/20 
Thủ tục hành chính

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:

Lĩnh vực:
Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 7
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC cấp Huyện [06/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC cấp xã [06/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC lĩnh Đo đạc bản đồ [04/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC lĩnh Tài nguyên nước [04/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC lĩnh vực Khoáng Sản [04/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC lĩnh Môi trường [04/09/2019]
  Quy trình nội bộ qiải quyết TTHC lĩnh vực đất đai [04/09/2019]


Lĩnh vực:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số lượng: 7
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 4028/QĐ-UBND [26/11/2019]
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 2306/QĐ-UBND [04/11/2019]
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 4173/QĐ-UBND [09/11/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH [28/08/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN [28/08/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ [28/08/2018]
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 3072/QĐ-UBND [28/08/2018]


Lĩnh vực:
Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 11
  8. Thủ tục Đăng ký_đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường [26/11/2019]
  7. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản [26/11/2019]
  6. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [26/11/2019]
  5. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án [26/11/2019]
  4. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt [26/11/2019]
  3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường [26/11/2019]
  2. Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường [26/11/2019]


Lĩnh vực:
Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 17
  Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản [13/11/2018]
  Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình .... [28/08/2018]
  Thủ tục Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản [28/08/2018]
  Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) [28/08/2018]
  Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [28/08/2018]
  Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [28/08/2018]
  Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [28/08/2018]


Lĩnh vực:
Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 16
  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác [13/11/2018]
  Thủ tục Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ [13/11/2018]
  Thủ tục Gia hạn điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm... [13/11/2018]
  Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây... [13/11/2018]
  Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây... [13/11/2018]
  Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ [13/11/2018]
  Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [13/11/2018]


Lĩnh vực:
Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường
Số lượng: 2
  Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ [27/08/2019]
  Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường [28/08/2018]


Lĩnh vực:
Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 3
  Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [13/11/2018]
  Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [13/11/2018]
  Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [13/11/2018]


Lĩnh vực:
Bản đồ -Viễn thám
Số lượng: 1
  Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II [27/08/2019]


Lĩnh vực:
Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 31
  Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là... [28/08/2018]
  Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp [28/08/2018]
  Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 [28/08/2018]
  Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất... [28/08/2018]
  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu [28/08/2018]
  Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) [28/08/2018]
  Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất [28/08/2018]

 
 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt