Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Tin tức » Tin tức và sự kiện
T.5, 21/03/19 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
10.02.2018 14:17

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị, ngoài đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường còn có đồng chí Nguyễn Anh Cương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi ngành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí- truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh đến dự và đưa tin.
Phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: năm 2017- là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là năm điều kiện đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo ...Với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Nhà nước đối với công tác quản lý chặt chẽ tài nguyên môi trường, được
sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo toàn ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời sự vận động của thực tiễn; đổi mới trong công tác điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn ngành đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, nguồn lực tài nguyên và môi trường được phát huy, có đóng góp quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Điều đó được thể hiện trên một số thành tự nổi bật đó là:
1. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: Đã xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thành lập Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai; xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, đề án tinh giản biên chế. Được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế công chức, viên chức theo quy định; đã kiện toàn, thực hiện các quy trình bổ nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nhiều lượt cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong các đơn vị sự nghiệp, góp phần tăng cường hiệu quả công tác; ...
2. Công tác cải cách hành chính tuy chưa thực sự nổi bật nhưng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hẩu hết điểm chỉ số đánh giá đều có sự tăng cơ bản về thực chất so với năm 2016 như chỉ số thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 12/12 điểm- đứng thứ nhất trong số 18 sở, ngành; điểm số công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đạt 8,5/9 điểm; điểm chỉ số công tác cải cách tài chính công tiếp tục đạt điểm tối đa 04/4 điểm; điểm chỉ số công tác cải cách tổ chức bộ máy đạt điểm tối đa 06/6 điểm; ... Tổng điểm tăng 12,57% so với năm 2016.
3. Công tác xây dựng, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Trong năm đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đã rà soát, tham mưu bãi bỏ kịp thời 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước do không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn. Kiến nghị công bố kịp thời nhiều văn bản đã hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần qua đó hoàn thiện tốt công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng, hoàn thiện, gửi hồ sơ trình ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực đất đai, môi trường.
4. Trong lĩnh vực đất đai: toàn ngành đã thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; giao đất 28 dự án diện tích 112,54 ha; cho thuê đất 74 tổ chức, diện tích 196,29 ha; chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở, diện tích 46,29 ha; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 201 tổ chức với 969 Giấy chứng nhận, diện tích 365.97 ha; thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ công tác đo đạc, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất cơ sở tôn giáo; xây dựng, hoàn thiện bảng giá đất điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế; công tác quản lý, khai thác quỹ đất tiếp tục được thực hiện tốt, trong năm đã tổ chức đấu giá thành công khu đất số 02, phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương với giá trúng đấu giá đạt trên 16 tỷ đồng/năm- tăng trên 12 tỷ so với giá khởi điểm; …
5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 70 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 10 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; chứng nhận theo thẩm quyền cho 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, cấp xác nhận đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 07 dự án. Đã hoàn thành việc kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2017 theo quy định; công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2016; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn, nguồn nước thải, khí thải và bụi tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn xả thải lớn; Tiếp tục hoàn thiện xây dựng quy hoạch chất thải rắn và đề án xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; phối hợp thực hiện các chuyên đề: “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”; “Điều tra hiện trạng, đánh giá các nguồn xả thải chính gây ô nhiễm nước dòng chính sông Thái Bình qua địa bàn tỉnh Hải Dương”; hoàn thành công tác lấy mẫu phân tích và nghiệm thu kết quả phân tích mẫu hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo quy định.
6. Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản- nước- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, nước tiếp tục được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm phối hợp thực hiện. Trong năm đã thực hiện rà soát một số quy hoạch khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện dự án khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiểm tra chất lượng nguồn nước được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã giảm rõ rệt.
7. Lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám: thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 9 đơn vị trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng bảo vệ công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn tỉnh đối với 39 mốc địa chính đồng thời kịp thời chỉ đạo, yêu cầu tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc theo đúng quy định; …
Với những kết quả như trên, năm 2017 toàn ngành có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở tặng bằng khen, giấy khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể, cá nhân
xuất sắc năm 2017


Đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc năm 2017

Đồng chí Vũ Ngọc Long- Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở
tặng Giấy khen cho các tập thể (ảnh trên), cá nhân có thành tích
xuất sắc năm 201
7

Đồng Chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần rất lớn vào sự ổn định, phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định cần sớm khắc phục trong thời gian tới như: công tác cải cách hành chính chưa thực sự bứt phá; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn ô đổi thửa, cấp giấy chứng nhận đất cơ sở tôn
giáo và tổ chức hành chính còn chậm; công tác quản lý, bảo vệ khai thác nguồn tài nguyên và môi trường hiệu quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng; ... Bên cạnh việc chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Anh Cương cũng yêu cầu Ngành Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt vai trò của Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm có biện pháp, giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, có hiệu quả đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2017 để bước sang năm 2018 thu được nhiều thắng lợi mới, tiếp tục đóng góp cho sự ổn định, phát triển của tỉnh Hải Dương.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Long- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xin hứa sẽ chỉ đạo toàn ngành khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đồng chí Nguyễn Anh Cương đã chỉ ra, đồng thời tập trung, làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, .../.

Bài và ảnh: Vũ Tiến - Văn phòng Sở.tuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Tự độngTELEXVNITắt