GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HẢI DƯƠNG

1.Bản đồ hành chính (dạng số và giấy)

STT

Tên đơn vị hành chính

Tỷ lệ

Khổ giấy in

I

Cấp tỉnh

 

 

1

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

1: 80.000

1A0

2

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương

1:50.000

2A0

II

Cấp huyện

 

 

1

Bản đồ hành chính thành phố Hải Dương

1:10.000

2A0

1:15.000

A0

2

Bản đồ hành chính thị xã Chí Linh

1:20.000

2A0

1:30.000

1A0

3

Bản đồ hành chính huyện Kinh Môn

1:15.000

2A0

4

Bản đồ hành chính huyện Kim Thành

1:15.000

2A0

5

Bản đồ hành chính huyện Nam Sách

1:15.000

2A0

6

Bản đồ hành chính huyện Thanh Hà

1:15.000

2A0

7

Bản đồ hành chính huyện Tứ Kỳ

1:15.000

2A0

8

Bản đồ hành chính huyện Gia Lộc

1:15.000

2A0

9

Bản đồ hành chính huyện Cẩm Giàng

1:15.000

2A0

1:22.000

1A0

10

Bản đồ hành chính huyện Bình Giang

1:15.000

2A0

11

Bản đồ hành chính huyện Thanh Miện

1:15.000

2A0

12

Bản đồ hành chính huyện Ninh Giang

1:15.000

2A0

III

Cấp xã

 

 

1

Bản đồ hành chính  của 265 xã, phường, thị trấn

1:2.000; 1:5.000;

1:10.000

1A0

2. Bản đồ địa chính (dạng số và giấy)

Xây dựng trên hệ tọa độ VN2000, được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc điện tử, có độ chính xác cao, đã được các cấp có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu. Bao gồm:

 - Bản đồ địa chính khu vực đất ở đô thị: bản đồ tỷ lệ 1:500;

 - Bản đồ địa chính khu vực đất ở nông thôn: bản đồ tỷ lệ 1:1000;

 - Bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp: bản đồ tỷ lệ 1:2000;

 

3.Bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình tỉnh Hải Dương tỷ lệ 1:25.000, gồm 19 mảnh.

4. Cơ sở Dữ liệu nền thông tin địa lý (được thành lập năm 2010): Bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

- Dữ liệu không gian: Được xây dựng theo chuẩn thông tin địa lý thống nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105­000', múi chiếu 3 độ.

- Dữ liệu thuộc tính: Được xây dựng chia thành 7 nhóm lớp dữ liệu: Cơ sở đo đạc; Biên giới, địa giới; Địa hình; Thuỷ hệ; Giao thông; Dân cư, cơ sở hạ tầng và phủ bề mặt.

+ Cơ sở Dữ liệu nền thông tin địa lý khu vực thành phố Hải Dương được xây dựng ở tỷ lệ 1:2.000.

+ Cơ sở Dữ liệu nền thông tin địa lý thuộc các huyện, thị xã còn lại được xây dựng ở tỷ lệ 1:10.000.

5. Địa chỉ liên hệ cung cấp: 

Tại trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc sở Tài nguyên và Môi trườngKm 4 + 700 -QL 5A phường Tứ Minh - TP. Hải Dương. Điện thoại: (0220).3897.969 ; 3895.093 và 3895.488.

Trung tâm Công nghệ Thông tin có Tổ địch vụ xử lý thông tin chuyên làm tư vấn và dịch vụ về đo đạc, biên tập các loại bản đồ chuyên đề, át lát điện tử…

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN